Select PageTLK-10: Y95 — Nozokominė būklė


Ligos kodas Y95 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: nozokominė būklė.
Atgal

Pastaba dėl Y95 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: su sveikatos priežiūra susijusią Staphylococcus aureus bakteriemiją (U90.0)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y90-Y98→PAPILDOMI FAKTORIAI, SUSIJĘ SU SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASTIMIS, KLASIFIKUOJAMOMIS KITUR
        • Y95→Nozokominė būklė