Select PageTLK-10: Y87 — Tyčinio susižalojimo, pasikėsinimo ir įvykio, kurio ketinimas nepatikslintas, padariniai

Kategoriją Y87 sudaro 3 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Y87 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: tyčinio susižalojimo, pasikėsinimo ir įvykio, kurio ketinimas nepatikslintas, padariniai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y85-Y89→IŠORINIŲ SERGAMUMO IR MIRTINGUMO PRIEŽASČIŲ PADARINIAI
        • Y87→Tyčinio susižalojimo, pasikėsinimo ir įvykio, kurio ketinimas nepatikslintas, padariniai