Select PageTLK-10: — Chirurginės operacijos ar kitos chirurginės procedūros kaip priežastis ligonio nenormalių reakcijų ar vėliau įvykusių komplikacijų, neminint nelaimingo atsitikimo procedūros metu

Poskyrį Y83-Y84 sudaro 2 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 21 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y40-Y84→MEDICINOS IR CHIRURGINĖS PAGALBOS KOMPLIKACIJOS
      • Y83-Y84→CHIRURGINĖS IR KITOS MEDICININĖS PROCEDŪROS KAIP PRIEŽASTIS LIGONIO NENORMALIŲ REAKCIJŲ AR VĖLIAU ĮVYKUSIŲ KOMPLIKACIJŲ, NEMININT NELAIMINGO ATSITIKIMO PROCEDŪROS METU