Select Page


Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y40-Y84→MEDICINOS IR CHIRURGINĖS PAGALBOS KOMPLIKACIJOS