Select PageTLK-10: — Teisėtas jėgos panaudojimas

Poskyrį Y35-Y36 sudaro 2 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 20 kodai.

V01-Y98 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • Y35-Y36→TEISĖTAS JĖGOS PANAUDOJIMAS IR KARINĖS OPERACIJOS