Select PageTLK-10: — Tyčinis apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais ir antireumatiniais preparatais

Poskyrį X60-X84 sudaro 24 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 24 kodai.

V01-Y98 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:

1. X60Tyčinis apsinuodijimas nenarkotiniais analgetikais, antipiretikais ir antireumatiniais preparatais
2. X61Tyčinis apsinuodijimas antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais, antiparkinsoniniais ir psichotropiniais vaistais, neklasifikuojamas kitur
3. X62Tyčinis apsinuodijimas narkotikais ir psichodisleptikais [haliucinogenais] bei jų poveikis, neklasifikuojamas kitur
4. X63Tyčinis apsinuodijimas kitais vaistais, veikiančiais autonominę nervų sistemą
5. X64Tyčinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais vaistais ir biologinėmis medžiagomis
6. X65Tyčinis apsinuodijimas alkoholiu
7. X66Tyčinis apsinuodijimas organiniais tirpikliais bei halogeniniais angliavandeniliais ir jų garais
8. X67Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitomis dujomis ir garais
9. X68Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas pesticidais
10. X69Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais chemikalais ir kenksmingomis medžiagomis
11. X70Tyčinis susižalojimas pasikariant, pasismaugiant ir uždūstant
12. X71Tyčinis susižalojimas pasiskandinant
13. X72Tyčinis susižalojimas pistoleto šūviu
14. X74Tyčinis susižalojimas kito ir nepatikslinto šaunamojo ginklo šūviu
15. X75Tyčinis susižalojimas sprogstamųjų medžiagų sprogimu
16. X76Tyčinis susižalojimas gaisru ir ugnimi
17. X77Tyčinis susižalojimas vandens garais, karštais garais ir karštais daiktais
18. X78Tyčinis susižalojimas aštriais daiktais
19. X79Tyčinis susižalojimas bukais daiktais
20. X80Tyčinis susižalojimas nušokus nuo aukštumos
21. X81Tyčinis susižalojimas iššokus prieš judantį objektą ar atsigulus jo kelyje
22. X82Tyčinis susižalojimas patekus po motorine transporto priemone
23. X83Tyčinis susižalojimas kitais patikslintais būdais
24. X84Tyčinis susižalojimas nepatikslintais būdaisDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • X60-X84→TYČINIAI SUSIŽALOJIMAI