Select PageTLK-10: — Persitempimas bei sunkūs ir kartotiniai judesiai

Poskyrį X50-X57 sudaro 6 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 6 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
      • X50-X57→PERSITEMPIMAS, KELIAVIMAS IR NEPRITEKLIAI