Select PageTLK-10: X38 — Potvynio auka


Ligos kodas X38 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: potvynio auka.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X38→Potvynio auka