Select PageTLK-10: X37 — Katastrofinės audros auka


Ligos kodas X37 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: katastrofinės audros auka.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X37→Katastrofinės audros auka