Select PageTLK-10: X30 — Intensyvaus natūralaus karščio poveikis


Ligos kodas X30 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: intensyvaus natūralaus karščio poveikis.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X30→Intensyvaus natūralaus karščio poveikis