Select PageTLK-10: X05 — Naktinių drabužių degimo ar lydymosi poveikis


Ligos kodas X05 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: naktinių drabužių degimo ar lydymosi poveikis.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X05→Naktinių drabužių degimo ar lydymosi poveikis