Select PageTLK-10: X04 — Labai degių medžiagų degimo poveikis


Ligos kodas X04 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: labai degių medžiagų degimo poveikis.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X04→Labai degių medžiagų degimo poveikis