Select PageTLK-10: X03 — Kontroliuojamo gaisro ne pastate ar statinyje poveikis


Ligos kodas X03 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kontroliuojamo gaisro ne pastate ar statinyje poveikis.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X03→Kontroliuojamo gaisro ne pastate ar statinyje poveikis