Select PageTLK-10: X02 — Kontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis


Ligos kodas X02 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X02→Kontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis