Select PageTLK-10: X00 — Nekontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis


Ligos kodas X00 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: nekontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis.
AtgalDiagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • X00→Nekontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis