Select PageTLK-10: — Paskendimas vonioje

Poskyrį W65-W74 sudaro 8 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 8 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
      • W65-W74→ATSITIKTINIS PASKENDIMAS