Select PageTLK-10: — Mesto, išmesto ar krintančio objekto smūgis

Poskyrį W20-W49 sudaro 26 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 26 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
      • W20-W49→NEGYVŲ MECHANINIŲ JĖGŲ POVEIKIS