Select PageTLK-10: W05 — Nukritimas nuo invalido vežimėlio


Ligos kodas W05 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: nukritimas nuo invalido vežimėlio.
Atgal

Pastaba dėl W05 diagnozės kodo taikymo: Apima: elektrinį } nemotorinį } neįgaliojo asmens vežimėlį neklasifikuojamą kitaip } motorinį } Išskyrus: susidūrimą su pėsčiuoju (V00)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • W00-X59→KITOS IŠORINĖS ATSITIKTINIŲ SUŽEIDIMŲ PRIEŽASTYS
        • W05→Nukritimas nuo invalido vežimėlio