Select PageTLK-10: — Kiti patikslinti transporto įvykiai

Poskyrį V98-V99 sudaro 2 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 2 kodai.

V01-Y98 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • V01-V99
      • V98-V99→KITI IR NEPATIKSLINTI TRANSPORTO ĮVYKIAI