Select Page


Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • V01-V99
        • V18→Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas transporto įvykio metu nesusidūręs