Select PageTLK-10: V17 — Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu

Kategoriją V17 sudaro 7 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas V17 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • V01-V99
        • V17→Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su pritvirtintu arba nejudamu objektu