Select PageTLK-10: V16 — Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone

Kategoriją V16 sudaro 7 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas V16 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • V01-V99
        • V16→Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita nemotorine transporto priemone