Select PageTLK-10: V11 — Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone

Kategoriją V11 sudaro 7 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas V11 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • V01-Y98
      • V01-V99
        • V11→Važiuojantysis pedaline transporto priemone, sužeistas susidūręs su kita pedaline transporto priemone