Select PageTLK-10: S81 — Blauzdos žaizda

Kategoriją S81 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas S81 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: blauzdos žaizda.Pastaba dėl S81 diagnozės kodo taikymo: Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0. Išskyrus: čiurnos ir pėdos žaizdą (S91) / blauzdos trauminę amputaciją (S88)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • S00-T98→SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI
      • S80-S89→KELIO IR BLAUZDOS SUŽALOJIMAI
        • S81→Blauzdos žaizda