Select PageTLK-10: S41 — Peties ir žasto žaizda

Kategoriją S41 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas S41 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: peties ir žasto žaizda.Pastaba dėl S41 diagnozės kodo taikymo: Norėdami nurodyti, kad žaizdą komplikuoja svetimkūnis, infekcija ar užsitęsęs gijimas / gydymas, naudokite papildomą kodą T89.0. Išskyrus: peties ir žasto trauminę amputaciją (S48)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • S00-T98→SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI
      • S40-S49→PETIES IR ŽASTO SUŽALOJIMAI
        • S41→Peties ir žasto žaizda