Select PageTLK-10: — Staigios kūdikių mirties sindromas

Poskyrį R95-R99 sudaro 4 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 6 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R95-R99→NEPATIKSLINTOS IR NEŽINOMOS MIRTIES PRIEŽASTYS