Select PageTLK-10: — Nenormalūs radiniai centrinės nervų sistemos diagnostiniuose vaizdo įrašuose

Poskyrį R90-R94 sudaro 5 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 25 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R90-R94→NENORMALŪS DIAGNOSTINIŲ IR FUNKCINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS BE DIAGNOZĖS