Select PageTLK-10: — Kalbos sutrikimai, neklasifikuojami kitur

Poskyrį R47-R49 sudaro 3 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 14 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R47-R49→SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU KALBA IR BALSU