Select PageTLK-10: — Skausmas, susijęs su šlapinimusi

Poskyrį R30-R39 sudaro 8 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 15 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R30-R39→SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU ŠLAPIMO ORGANŲ SISTEMA