Select PageTLK-10: — Nenormalūs nevalingi judesiai

Poskyrį R25-R29 sudaro 4 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 21 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R25-R29→SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU NERVŲ, RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOMIS