Select PageTLK-10: R16 — Hepatomegalija ir splenomegalija, neklasifikuojamos kitur

Kategoriją R16 sudaro 3 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas R16 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: hepatomegalija ir splenomegalija, neklasifikuojamos kitur.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R10-R19→SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU VIRŠKINIMO SISTEMA IR PILVU
        • R16→Hepatomegalija ir splenomegalija, neklasifikuojamos kitur