Select PageTLK-10: R15 — Išmatų nelaikymas


Ligos kodas R15 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: išmatų nelaikymas.
Atgal

Pastaba dėl R15 diagnozės kodo taikymo: Enkoprezė (nesulaikomas išmatų išskyrimas), neklasifikuojama kitaip / Išskyrus: neorganinės kilmės (F98.1)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • R00-R99→SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI, NEKLASIFIKUOJAMI KITUR
      • R10-R19→SIMPTOMAI IR POŽYMIAI, SUSIJĘ SU VIRŠKINIMO SISTEMA IR PILVU
        • R15→Išmatų nelaikymas