Select PageTLK-10: Q99 — Kitos chromosomų aberacijos, neklasifikuojamos kitur

Kategoriją Q99 sudaro 5 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q99 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos chromosomų aberacijos, neklasifikuojamos kitur.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q90-Q99→CHROMOSOMŲ ABERACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
        • Q99→Kitos chromosomų aberacijos, neklasifikuojamos kitur