Select PageTLK-10: Q95 — Subalansuoti persitvarkymai ir struktūriniai žymenys, neklasifikuojami kitur

Kategoriją Q95 sudaro 8 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q95 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: subalansuoti persitvarkymai ir struktūriniai žymenys, neklasifikuojami kitur.Pastaba dėl Q95 diagnozės kodo taikymo: Apima: robertsonines ir subalansuotas abipuses (reciprokines) translokacijas bei intarpus (insercijas)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q90-Q99→CHROMOSOMŲ ABERACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
        • Q95→Subalansuoti persitvarkymai ir struktūriniai žymenys, neklasifikuojami kitur