Select PageTLK-10: Q93 — Autosomų monosomijos ir delecijos, neklasifikuojamos kitur

Kategoriją Q93 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q93 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: autosomų monosomijos ir delecijos, neklasifikuojamos kitur.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q90-Q99→CHROMOSOMŲ ABERACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
        • Q93→Autosomų monosomijos ir delecijos, neklasifikuojamos kitur