Select PageTLK-10: Q92 — Kitos autosomų trisomijos ir dalinės trisomijos, neklasifikuojamos kitur

Kategoriją Q92 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q92 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos autosomų trisomijos ir dalinės trisomijos, neklasifikuojamos kitur.Pastaba dėl Q92 diagnozės kodo taikymo: Apima: nesubalansuotas translokacijas ir intarpus (insercijas) / Išskyrus: 13, 18, 21 chromosomų trisomijas (Q90–Q91)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q90-Q99→CHROMOSOMŲ ABERACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
        • Q92→Kitos autosomų trisomijos ir dalinės trisomijos, neklasifikuojamos kitur