Select PageTLK-10: Q91 — Edvardso (Edwards) ir Patau (Patau) sindromai

Kategoriją Q91 sudaro 8 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q91 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: edvardso (edwards) ir patau (patau) sindromai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q90-Q99→CHROMOSOMŲ ABERACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
        • Q91→Edvardso (Edwards) ir Patau (Patau) sindromai