Select PageTLK-10: Q90 — Dauno (Down) sindromas

Kategoriją Q90 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q90 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: dauno (down) sindromas.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q90-Q99→CHROMOSOMŲ ABERACIJOS, NEKLASIFIKUOJAMOS KITUR
        • Q90→Dauno (Down) sindromas