Select PageTLK-10: Q79 — Įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur

Kategoriją Q79 sudaro 9 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q79 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur.Pastaba dėl Q79 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: įgimtą kreivakaklystę (sternomastoidinę) (Q68.01)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q65-Q79→ĮGIMTOS RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS BEI DEFORMACIJOS
        • Q79→Įgimtos raumenų ir skeleto sistemos formavimosi ydos, neklasifikuojamos kitur