Select PageTLK-10: Q75 — Kitos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos

Kategoriją Q75 sudaro 8 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q75 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos.Pastaba dėl Q75 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: įgimtą veido formavimosi ydą, neklasifikuojamą kitaip (Q18) / įgimtus formavimosi ydų sindromus, klasifikuojamus Q87 / dantų ir veido anomalijas [apima netaisyklingą dantų sukandimą (malokliuziją)] (K07) / galvos ir veido raumenų bei skeleto deformacijas (Q67.0–Q67.4) / kaukolės defektus, susijusius su šiomis įgimtomis smegenų anomalijomis: / • anencefalija (Q00.0) / • encefalocelė (Q01) / • hidrocefalija (Q03) / • mikrocefalija (Q02)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q65-Q79→ĮGIMTOS RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS BEI DEFORMACIJOS
        • Q75→Kitos įgimtos kaukolės ir veido kaulų formavimosi ydos