Select PageTLK-10: Q74 — Kitos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

Kategoriją Q74 sudaro 6 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q74 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos.Pastaba dėl Q74 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: polidaktiliją (Q69) / redukcinį galūnės defektą (Q71–Q73) / sindaktiliją (Q70)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q65-Q79→ĮGIMTOS RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS BEI DEFORMACIJOS
        • Q74→Kitos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos