Select PageTLK-10: Q71.0 — Įgimtas visiškas rankos (-ų) nebuvimas


Q71.0 diagnozė apibūdinama kaip įgimtas visiškas rankos (-ų) nebuvimas. Smulkesnio aprašymo (jeigu toks yra) ieškokite šiek tiek žemiau. Čia taip pat galima rasti pastabų, dėl Q71.0 diagnozės kodo taikymo praktikoje. Gretimų diagnozių kodus rasite puslapio apačioje, o paspaudę 'Atgal' galite pamatyti daugiau diagnozių kurias apima ši subkategorija.
Atgal
Rankos amelija (įgimtas galūnės nebuvimas)

Gretimi diagnozės kodai

· Įgimtas dilbio ir žasto nebuvimas, kai yra plaštaka (Q71.1)
· Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas (Q71.2)
· Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas (Q71.3)
· Išilginis redukcinis stipinkaulio defektas (Q71.4)
· Išilginis redukcinis alkūnkaulio defektas (Q71.5)
Daugiau...Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

 • TLK-10 Ligų kodai
  • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
   • Q65-Q79 →ĮGIMTOS RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS BEI DEFORMACIJOS
    • Q71 →Redukciniai rankos defektai
     • Q71.0→Įgimtas visiškas rankos (-ų) nebuvimas