Select PageTLK-10: Q70.0 — Suaugę rankos pirštai


Q70.0 diagnozė apibūdinama kaip suaugę rankos pirštai. Smulkesnio aprašymo (jeigu toks yra) ieškokite šiek tiek žemiau. Čia taip pat galima rasti pastabų, dėl Q70.0 diagnozės kodo taikymo praktikoje. Gretimų diagnozių kodus rasite puslapio apačioje, o paspaudę 'Atgal' galite pamatyti daugiau diagnozių kurias apima ši subkategorija.
Atgal
Sudėtinis (kompleksinis) rankos pirštų suaugimas su sinostoze (kauliniu suaugimu)

Gretimi diagnozės kodai

· Rankos pirštų odos suaugimas (Q70.1)
· Suaugę kojos pirštai (Q70.2)
· Kojos pirštų odos suaugimas (Q70.3)
· Polisindaktilija (daugelio pirštų suaugimas) (Q70.4)
· Sindaktilija, nepatikslinta (Q70.9)
Daugiau...Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

 • TLK-10 Ligų kodai
  • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
   • Q65-Q79 →ĮGIMTOS RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS BEI DEFORMACIJOS
    • Q70 →Sindaktilija (pirštų suaugimas)
     • Q70.0→Suaugę rankos pirštai