Select PageTLK-10: Q69 — Polidaktilija (daugpirštystė)

Kategoriją Q69 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas Q69 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: polidaktilija (daugpirštystė).Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q65-Q79→ĮGIMTOS RAUMENŲ IR SKELETO SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS BEI DEFORMACIJOS
        • Q69→Polidaktilija (daugpirštystė)