Select PageTLK-10: — Anencefalija (besmegenystė) ir panašios formavimosi ydos

Poskyrį Q00-Q07 sudaro 8 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 49 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • Q00-Q99→ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS
      • Q00-Q07→ĮGIMTOS NERVŲ SISTEMOS FORMAVIMOSI YDOS