Select PageTLK-10: — Įgimtos virusų sukeltos ligos

Poskyrį P35-P39 sudaro 5 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 34 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • P00-P96→TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS
      • P35-P39→PERINATALINIAM LAIKOTARPIUI BŪDINGOS INFEKCIJOS