Select PageTLK-10: P29 — Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu

Kategoriją P29 sudaro 7 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas P29 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu.Pastaba dėl P29 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: įgimtas kraujo apytakos sistemos formavimosi ydas (Q20–Q28)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • P00-P96→TAM TIKROS PERINATALINIO LAIKOTARPIO BŪKLĖS
      • P20-P29→KVĖPAVIMO IR ŠIRDIES BEI KRAUJAGYSLIŲ SISTEMŲ SUTRIKIMAI, BŪDINGI PERINATALINIAM LAIKOTARPIUI
        • P29→Širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, išsivystę perinataliniu laikotarpiu