Select PageTLK-10: — Lytinių ir šlapimo takų sutrikimai po procedūrų, neklasifikuojami kitur

Poskyrį N99-N99 sudaro viena kategorija. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 9 kodai.

N00-N99 poskyrį patikslinančių TLK kodų bei kodų grupių sąrašas:
Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • N00-N99→LYTIES IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS
      • N99-N99