Select PageTLK-10: N02 — Kartotinė ir pastovi hematurija

Kategoriją N02 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas N02 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kartotinė ir pastovi hematurija.Pastaba dėl N02 diagnozės kodo taikymo: Žr. skirsnius Apima: hematuriją: / • gerybinę (šeiminę) (vaikystės) / • su morfologiniais pakitimais, nurodytais .0–.8 skirsniuose Išskyrus: hematuriją, neklasifikuojamą kitaip (R31) / strėnų skausmą / hematurijos sindromą (N39.81)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • N00-N99→LYTIES IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS
      • N00-N08→GLOMERULŲ LIGOS
        • N02→Kartotinė ir pastovi hematurija