Select PageTLK-10: — Įgytos rankų ir kojų pirštų deformacijos

Poskyrį M20-M25 sudaro 6 diagnozių kodai (kategorijos). Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 59 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • M00-M99→JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS
      • M00-M25→ARTROPATIJOS
      • M20-M25→KITOS SĄNARIŲ LIGOS